Pagini

vineri, 4 decembrie 2015

Slobbered Black Miscellanea

Simplul nu e ceea ce crezi - Timpul. Nu e ceea ce vezi, lumea din jur. Nu e limita subţire dintre pur şi impur. Simplul nu e clipa când simţi hău. Nu e strâmtoarea dintre bine şi rău. Nu e radiant miracol sau normal receptacul, nici aceptare în hăruire sau mirare în fericire, nici măcar credinţa păstrată mereu. Nu-i tot sau nimic, aici sau acolo, nu-i o pretutindeni sau un nicăieri, nici măcar altcând, atunci, azi sau ieri. Simplul nu e ceea ce pleacă, nici ce rămâne, ceea ce dărui sau ceea ce nărui, scrijeli sau vărui. Simplul nu cere sânge, sacrificiu, viaţă sau moarte,nu e supliciu pentru evreu, musulman sau creştin, nu-i moft sau capriciu. Simplul, nimic din toate astea nu e, e Simplul Dumnezeu perfectul simplu, sau, sunt eu.


Nu era o dramă sau un
mister, nu era ceva tragic,
ele mureau după clipa în
care soseau, după ce trăiau
doar în clipa'n care minţile
mele le gândeau, după ce
eu muream până în clipa
în care soseau şi'nviam în
clipa'n care ele mureau.
Am un cerc de versuri,
am un triunghi de versuri,
am un pătrat de versuri,
am un cub de versuri,
am o sferă de versuri,
am un spaţiu de versuri,
am un timp de versuri,
am o rază de versuri,
am un unghi de versuri,
am o latură de versuri,
am o diagonală de versuri,
am un diametru de versuri,
am un volum de versuri,
am un punct de versuri
nu le voi publica vreodată,
nu aşa cum s-a legendat
clişeul, nu doar din principiu
şi nu doar din instinct,
nu vreodată, sunt doar
mulţumit că lumea
este înţelegătoare.